Inleiding

Alle links, dat wil zeggen locaties waar verdere informatie onder verborgen is, zijn altijd donkerrood van kleur. Als u met de muis over een link beweegt, zal deze ter bevestiging lichtrood opkleuren en het pijltje van de muis verandert in een handje. Klikt u hierop, krijgt u verdere informatie over het desbetreffende gegeven.

Bovenaan in beeld heeft u de mogelijkheid om de beginletter van een familienaam te kiezen (zonder voorvoegsels, dus voor de naam De Boer -> kies B)

Het vervolgscherm geeft u hier inzicht in alle familienamen die met de gekozen letter beginnen en hoeveel keer deze naam voorkomt.

Klikt u vervolgens op de familienaam dan ontvouwt zich een lijst met de daaronder ressorterende personen. Hierbij wordt de geboortedatum -dan wel bij het ontbreken daarvan de doopdatum - getoond.

Een laatste klik op de persoonsnaam en de persoonskaart wordt getoond. U kunt dan vanaf de persoonskaart eventueel op verdere links klikken. Bij sommige personen zijn foto's of bidprentjes beschikbaar. Als u op het kleine fotootje klikt zal deze in een nieuw venster vergroot worden geopend.

Veel plezier

Caspar Hoetjes